Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Konfiguracja czytnika kodów kr…
  • RSS Feed

Last modified on 12/2/2010 11:48 AM by User.

Tags:

Konfiguracja czytnika kodów kreskowych dla MES

Do obsługi Unicore MES wymagany jest czytnik kodów kreskowych obsługujący kod 93Extended lub EAN128/Code128, z możliwością programowania. Rekomendowane są urządzenia Metrologic i Symbol.

Czytnik powinien: 

- być skonfigurowany jako urządzenie klawiaturowe (nie COM)

-  mieć włączoną obsługę triggera (wyzwalanie odczytu na przycisk)

- mieć ustawiony prefix (user prefix) "#",

-mieć ustawiony sufix Enter (CRLF)

 

Czytnik można przetestować w notatniku:

prawidłowo skonfigurowany dczyta kod postaci "em1234" jako #em1234" 

i przejdzie do następnej linii.

 

 

Dla MS9520 Honeywell/Metrologic wymagany jest dokument Metroselect Single-Line Configuration Guide dostarczany z urządzeniem.