Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Produkcja - błąd otwarcia plik…
  • RSS Feed

Last modified on 12/1/2010 10:05 AM by User.

Tags:

Produkcja - błąd otwarcia pliku .sbc

Produkcja Forte przy próbie otworzenia Zlecenia produkcyjnego zgłasza komunikat "Błąd otwarcia pliku C:\Program Files...sbc".

Przyczyną jest niepoprawna ścieżka do Handlu w rejestrze Windows:

HKM>Software>Unicore>UPF>FortePath

należy wpisać ścieżkę do katalogu, w którym jest zainstalowany Handel Forte.