Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Produkcja w toku
  • RSS Feed

Last modifed on 11/23/2010 10:56 AM by User.

Produkcja w toku

Na podstawie zgłoszenia 697

"Tzw. Roboty w toku, jak zapisać w systemie materiały które zostały 
pobrane z magazynu, a nie zostały zdane wyroby z tych materiałów, czyli 
materiały które zostały na produkcji na początku miesiąca, z których w 
danej chwili są produkowane meble. Na początku miesiąca są spisywane te 
ilości które są na produkcji."

W tym celu należy.....