Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Wystawianie dokumentów handlow…
  • RSS Feed

Last modified on 11/5/2010 3:18 PM by User.

Tags:

Wystawianie dokumentów handlowych z zerową wartością

 

 Wystawianie dokumentów handlowych z zerową wartością

Zmodyfikować wpis w tabeli INIFILE wg poniższego opisu.

Sekcja:

Ustawienia

Klucz:

TypDkWartZero

Opis:

Wskazanie typów dokumentów, które mogą się wystawiać z zerową wartością. Np. wartość:

FVZ;FVR;FMP

oznacza, że w/w typy dokumentów (oddzielone średnikiem) można będzie wystawiać z zerową wartością

Domyślna wartość:

‘’ (pusty łańcuch znaków, ‘\0’)