Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Forte, konfiguracja i użytkowa…»Połączenie kontrahentów w Hand…
  • RSS Feed

Last modified on 10/22/2010 11:07 AM by User.

Tags:

Połączenie kontrahentów w Handlu Forte

Instrukcja połączenia kontrahentów w Handlu Forte.

 

Uwaga!   

Przed wykonaniem Połączenia towarów należy bezwzględnie wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych.

Przed wykonaniem Połączenia towarów należy się upewnić, że  do Handlu nie jest zalogowany żaden inny użytkownik poza wykonującym połączenie kontrahentów, czyli wszystkie pozostałe stanowiska Handlu muszą być wyłączone.

Raport należy stosować rozważnie, gdyż niektórych zmian nie można będzie cofnąć!

Działanie

Raport Połączenie kontrahentów nie łączy fizycznie kontrahentów a zamienia we wszystkich wystawionych dokumentach jednego kontrahenta na drugiego. Po wykonanej zamianie program zaproponuje usunięcie pierwszego kontrahenta.

Wykonanie

Z lewego panelu należy wybrać Raporty następnie w katalogu raportów wybrać System -> Pomocnicze. Odszukać raport Połączenie kontrahentów, kliknąć na nim prawym przyciskiem myszki i wybrać Wykonaj raport. Wyświetli się okno

W obydwu polach wybieramy kontrahentów.

Kontrahent z pola „Połącz kontrahenta” zostanie zastąpiony na wszystkich wystawionych dokumentach kontrahentem z pola „z kontrahentem”.

Po kliknięciu OK. raport wykona się a następnie zaproponuje usunięcie z bazy pierwszego kontrahenta z pola „Połącz kontrahenta”.

Należy zdecydować o usunięciu kontrahenta lub pozostawieniu go.

Po zakończeniu operacji  pojawi się komunikat o konieczności zakończenia pracy z firmą i ponownego jej otwarcia, co należy wykonać aby zmiany odniosły skutek.

Po ponownym otwarciu firmy można pracować na wszystkich stanowiskach.