Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Błąd wykonania wydruku
  • RSS Feed

Last modified on 10/13/2010 2:36 PM by User.

Tags:

Błąd wykonania wydruku

Przy próbie wydruku dokumentu z MKP przy pracy terminalowej na Windows Server 2008 pojawia się komunikat:

 

Przyczyną jest uszkodzony wpis w pliku MKP.ini znajdującym się w katalogu użytkownika. Należy skopiować poniższą sekcję z poprawnego pliku innego użytkownika do pliku uszkodzonego.

 

[Fonty-grafika]
Liczba=5
1=35,Arial,-,-,-,-,tekst,238
2=35,Arial CE,-,-,-,-,kwota,238
3=35,Arial CE,-,-,-,-,nagłówek,238
4=35,Arial CE,-,-,-,-,tytuł,238
5=35,Arial CE,-,-,-,-,stopka,238