Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Jak ustawić Forte w tryb pracy…
  • RSS Feed

Last modified on 10/7/2010 8:58 AM by User.

Tags:

Jak ustawić Forte w tryb pracy bez DTC

 

 

UWAGA: Wyłączenie korzystania z MS DTC uniemożliwia wykorzystanie architektury z Common Data. Aby wyłączyć korzystanie z MS DTC należy w katalogu aplikacji (tam gdzie znajduje sie plik wykonywalny aplikacji) umieścić (lub uzupełnić istniejący)2 plik konfiguracyjny o nazwie nazwa_pliku_wykonywalnego.exe.config o zawartości:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
    <configSections>
        <sectionGroup name="Symfonia.Common.Settings">
            <section name="FConfig" type="Symfonia.Common.Defs.FConfigSectionHandler, Symfonia.Common.Defs,
            Version=A.B.C.D, Culture=neutral, PublicKeyToken=94f0c0fc2739de1f"/>
        </sectionGroup>
    </configSections>
<Symfonia.Common.Settings>
    <FConfig>
        <GlobalClientDependent>
        <entity name="SimulatedDTCMode" type="System.Boolean" value="true" force="true"/>
        </GlobalClientDependent>
    </FConfig>
</Symfonia.Common.Settings>
</configuration>

Jeśli plik konfiguracyjny zawiera inne sekcje to powinny znajdować się one poniżej wstawianych sekcji.

Przy konfiguracji globalnej zmianę wystarczy wykonać na serwerze.

Po uruchomieniu i zamknięciu aplikacji [A] omawiane ustawienie zostanie załadowane w konfiguracji globalnej per application. Powyższą czynność należy wykonać dla każdej aplikacji Systemu FORTE, dla której zachodzi konieczność zmiany domyślnego trybu MS DTC.

 

Następstwa

Nie będzie dostępna architektura z Common Data (baza obiektów wspólnych, replikacja w tle, HR2CD).