Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Produkcja 2 - szablon interfej…
  • RSS Feed

Last modifed on 6/22/2011 12:44 PM by User.

Tags:

Produkcja 2 - szablon interfejsu nie otwiera się

Przy próbie otwarcia okna np Plan produkcji zgłaszany jest błąd:

System.ArgumentException: Wartość GenericArguments[0], 'System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement+Header+Item', w 'Worm.BaseDbObject`1[T]' narusza ograniczenie typu 'T'. ---> System.TypeLoadException: Wartość GenericArguments[0], 'System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement+Header+Item', w 'Worm.BaseDbObject`1[T]' narusza ograniczenie parametru typu 'T'.  

Przyczyną jest błąd w szablonie xml w sekcji:

<UiFilter Binding="ItemId" Text="Indeks" Expression="ObjectIdEquals(Unicore.Manufacture.Business.Item,Shortcut,0)" IsEnabled="false">
          <EnumValues />
        </UiFilter>

brak pełnej ścieżki.