Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Zapis dokumentu zawiera numer …
  • RSS Feed

Last modifed on 6/22/2011 10:55 AM by User.

Tags:

Zapis dokumentu zawiera numer nieistniejącego kontraktu

W opisie pozycji dokumentu został użyty znak "#", który FK interpretuje jako wskazanie na kontrakt. Usunąć z opisu pozycji wszystkie znaki "#".