Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Instalacja i pierwsze uruchomi…
  • RSS Feed

Last modified on 5/13/2011 11:44 AM by User.

Tags:

Instalacja i pierwsze uruchomienie Unicore Produkcja 2.0

Wymagania

  •       zainstalowany motor bazy danych Pervasive w wersji min 10, (dotyczy tylko Unicore Produkcja Symfonia 2.0)
  •       zainstalowany dostawca danych Pervasive, (dotyczy tylko Unicore Produkcja Symfonia 2.0)
  •       zainstalowany Microsoft .NET Framework 4 

Przed instalacją

  •       wygenerować pliki DDF dla bazy Handlu, (dotyczy tylko Unicore Produkcja Symfonia 2.0)
  •       utworzyć źródło danych w Pervasive, (dotyczy tylko Unicore Produkcja Symfonia 2.0)
  •       włączyć w parametrach Handlu wykonywanie procedur OnTimer

 

Pobrać i zainstalować Produkcję 2.0. Do pobrania z: http://www.unicore.pl/pobieranie/.

Uwaga. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Po instalacji uruchomić program i przed zalogowaniem kliknąć przycisk konfiguracji połączenia do bazy jak na poniższym screenie.

             

W parametrach logowania podać nazwę serwera i nazwę bazy. Wykonać „Test połączenia” i „Instalację modułów” w oknie podłączenia do bazy danych!

Uwaga. Przy połączeniu do bazy danych Pervasive pola „Użytkownik”  i „Hasło” pozostają puste.

Zostanie utworzony główny użytkownik programu „admin” o haśle „admin”. Zalogować się do programu.

Po pierwszym zalogowaniu do programu należy wczytać szablony interfejsów (pliki xml) do bazy danych (menu Plik -> Zarządzaj szablonami).

W otwartym oknie jak poniżej zaznaczyć wszystkie CTRL+A i kliknąć Import do bazy.

Uruchomić ponownie Produkcję.

Jeśli Produkcja będzie połączona z licencjonowaną bazą Handlu, to po pierwszym logowaniu pojawi się komunikat o konieczności aktywacji programu. Proszę wtedy przesłać na adres pomoc@unicore.pl dane niezbędne do aktywacji: nazwę firmy, NIP, numer seryjny handlu. Wykonamy czasową aktywację Produkcji. W przypadku łączenia do bazy demo Handlu aktywacja nie jest konieczna. Program będzie pracował z ograniczeniem liczby struktur, marszrut i indeksów produkcyjnych do 30.