Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Nie mozna otworzyć struktury l…
  • RSS Feed

Last modified on 3/9/2011 9:50 AM by User.

Tags:

Nie mozna otworzyć struktury lub zlecenia.

Dwukrotne kliknięcie lub naciśnięcie Enter na danej strukturze nie otwiera jej. Podobnie może się dziać ze zleceniami produkcyjnymi.

Możliwe przyczyny:
1. Brak odpowiednich uprawnień do katalogu SBC_HM w katalogu Handlu.
2. Niewłaściwa ścieżka w rejestrze HKLM -> Software -> Unicore -> UPF -> SymfoniaPath, Forte